Neurochirurg

Doktor Sajjad jest specjalistą w dziale neurochirurgii o czym świadczą udziały w niezliczonych publikacjach medycznych. Wielki zapał jakim się cechuje pozwolił mu na ukończenie  Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył również studia doktoranckie w Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wynikiem jego zainteresowań medycznych było otrzymanie wielu nagród, m.in. Stypendium Ministra Zdrowia za Wybitne Osiągnięcia Naukowe w roku akademickim 2010-2011 czy Nagroda I Stopnia Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej za najlepszy wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

Wciąż doszkala się w Wojskowym Instytucie Medycznym. W wolnym czasie rozwija swoją pasję, jaką są języki obce.

  • Godziny przyjmowania

  • Poniedziałek: 17.00 - 20.00